SUKCES ÓSMOKLASISTÓW!

Nasza szkoła zawsze uzyskiwała dobre wyniki z egzaminów zewnętrznych.

W tym roku mamy szczególny powód do radości.


język polski – 67,7 % – stanin z pogranicza wysoki/bardzo wysoki

matematyka  – 59,1 % – stanin bardzo wysoki

język angielski – 78,7 % – stanin bardzo wysoki

język niemiecki – 100 % – stanin najwyższy


Gratulujemy wszystkim uczniom. Dziękujemy pani dyrektor Ewie Woźniak, która od lat czuwała nad rozwojem tej klasy oraz wychowawczyni pani Agnieszce Sobolewskiej,  Agnieszce Błażejewskiej (poprzednim wychowawczyniom), nauczycielom uczącym przedmiotów egzaminacyjnych: pani Ewie Żaczek, pani Annie Łakomskiej, pani Aleksandrze Podolskiej, pani Annie Krawiec – Czarczyk  i pani Wioletcie Pieszyńskiej.

Jesteśmy z Was dumni!