SUKCES ÓSMOKLASISTÓW!

Nasza szkoła zawsze uzyskiwała dobre wyniki z egzaminów zewnętrznych.

W tym roku mamy szczególny powód do radości.


język polski – 67,7%- stanin z pogranicza wysoki/bardzo wysoki

matematyka 59,1%-stanin bardzo wysoki

język angielski78,7%-stanin bardzo wysoki

język niemiecki-100%-stanin najwyższy


Gratulujemy wszystkim uczniom.Dziękujemy pani dyrektor Ewie Woźniak, która od lat czuwała nad rozwojem tej klasy oraz wychowawczyni pani Agnieszce Błażejewskiej (poprzednim wychowawczyniom), nauczycielom uczącym przedmiotów egzaminacyjnych: pani Ewie Żaczek, pani Annie Łakomskiej, pani Aleksandrze Podolskiej, pani Annie Czarczyk  i pani Wioletcie Pieszyńskiej.

Jesteśmy z Was dumni!

0

Agnieszka Domagała