W naszych szkołach od wielu lat działa Koło Miłośników Teatru. Prowadzą je nauczycielki języka polskiego: pani Agnieszka Sadowska i pani Anna Kaniowska. Od lat zajmują się dystrybucją, propagowaniem i organizacją wyjść do Teatru Wielkiego w Łodzi. Dzięki nim dzieci, młodzież, nauczyciele i rodzice uczestniczą w przedstawieniach proponowanych przez tę instytucję. Dziękujemy, to bardzo wartościowe. A oto film zrealizowany w szkole dla potrzeb Teatru Wielkiego przez panią Agnieszkę Sadowską i pana Wojciecha Gałacha.