Czwarty raz wręczono nagrody w Konkursie Historyczno – Religijnym „Nasze dziedzictwo” zorganizowanym przez Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitarnej Łódzkiej i Katolickie Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Świętej Faustyny Kowalskiej w Łodzi przy ulicy Nałkowskiej 2 we współpracy z Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. Tym razem, z racji pięćsetnej rocznicy rozpoczęcia przez Ferdynanda Magellana pierwszej wyprawy dookoła świata, temat konkursu brzmiał: „Wielkie odkrycia geograficzne i chrystianizacja Nowego Świata”

Tematyka i zakres chronologiczny konkursu obejmował dzieje Europy i świata, od schyłku wieku XV do połowy wieku XVI, a w szczególności wyprawy sławnych żeglarzy i wielkie odkrycia geograficzna przełomu XV i XVI w., cywilizacje: Majów, Azteków, Inków, historię podboju i kolonizacji ziem Nowego Świata, chrystianizację i rozwój Kościoła Katolickiego w Nowym Świecie, (misje franciszkańskie, dominikańskie, jezuickie oraz objawienie Matki Bożej w Guadalupe, jego znaczenie i skutki dla rozwoju chrześcijaństwa w Nowym Świecie.

Konkurs odbył się w trzech etapach. Podczas ostatniego, który przeprowadzono  25 kwietnia 2019 w siedzibie szkoły, wyłoniono laureatów i finalistów. Przewodniczącym Wojewódzkiej Komisji Konkursowej był ksiądz Marcin Wojtasik – przewodniczący Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej Łódzkiej, pani Romana Cybulska starszy wizytator – przedstawiciel Łódzkiego Kuratorium Oświaty, pan doktor Sebastian Adamkiewicz – pracownik Muzeum Tradycji Niepodległości w Łodzi, pani Genowefa Pieszyńska – nauczycielka historii w Katolickim Gimnazjum SPSK w Łodzi.

Gala podczas której wręczono nagrody, odbyła się 23 maja 2019 w Muzeum Tradycji Niepodległościowych. Po przywitaniu przez dyrektora Muzeum Tradycji Niepodległościowych pana Jacka Wawrzynkiewicza młodzież została zaproszona do zwiedzenia muzeum. Przewodnikiem uczniów był pan Grzegorz Wróbel – kustosz muzeum – dawnego więzienia, w którym przetrzymywany był Józef Piłsudski. Po tej ciekawej lekcji historii nastąpiło wręczenie nagród. Wojewódzka Komisja Konkursowa wręczyła nagrody 8 laureatom i 5 finalistom konkursu.

I miejsce zajęli ex aequo: Marta Jurzyk ze Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II ze Zduńskiej Woli oraz Michał Chwaściński – uczeń Katolickiej Szkoły Podstawowej SPSK w Łodzi. Najważniejszą nagrodą dla młodzieży okazało się przyznanie przez Łódzkiego Kuratora Oświaty punktów potrzebnych do rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. Młodzież otrzymała też wiele innych nagród, które ufundowało: Łódzkie Kuratorium Oświaty, Wydział Katechetyczny Kurii Archidiecezji Łódzkiej, Muzeum Tradycji Niepodległościowych oraz Katolickie Gimnazjum SPSK w Łodzi.

Dziękując za pomoc w organizacji konkursu, dyrektor szkoły zapowiedział tematy w konkursowe w następnym roku. Na zakończenie spotkania pani wizytator wyraziła wdzięczność panu dyrektorowi Markowi Woźniakowi za zorganizowanie konkursu, a pan doktor Sebastian Adamkiewicz podziękował za współpracę panu Wojciechowi Klimkiewiczowi- nauczycielowi z Katolickiego Gimnazjum SPSK w Łodzi.

Mamy nadzieję, że konkurs przyczyni się do rozwoju pasji i świadomości historyczno – religijnej uczniów i będzie się cieszyć jeszcze większą popularnością.