uwaga! uwaga! sprawdzam łączność 😉 każdy, kto przeczyta tę wiadomość, proszony jest o przyniesienie liścia do biblioteki szkolnej 😀            

Aleksandra Podolska