Jesteśmy naprawdę wspólnotą. Uczennica pierwszej klasy liceum  uczennicę z  pierwszej klasy szkoły podstawowej.  
0

Agnieszka Domagała