Tradycją naszej szkoły jest poznawanie nauczania Jana Pawła II. Od wielu lat uczniowie naszego gimnazjum biorą udział w konkursie „Papież Słowianin”. Wśród 60 uczniów, którzy wzięli udział w eliminacjach wojewódzkich IX edycji Ogólnopolskiego konkursu wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II Papież Słowianin znalazło się także 6 naszych uczniów.

Są to następujący uczniowie i uczennice:

  • Kamil Janas z klasy III A
  • Piotr Zajączkowski z klasy III A
  • Adam Krogulecki z klasy III A
  • Piotr Zajączkowski z klasy III A
  • Patrycja Klepacz z klasy III A
  • Kamila Rudzińska z klasy II B

Nauczanie papieskie pomagała im zgłębiać nauczycielka religii w naszym gimnazjum pani Marzenna Lewandowska.
Młodzież w pierwszym etapie pisała pracę dotyczącą nauczania papieskiego, w etapie wojewódzkim zaś ich wiedza sprawdzana była za pomocą testu. Eliminacje zorganizowano w budynku Kurii Metropolitalnej Łódzkiej, przy ulicy Skorupki 3 w Łodzi.

– Już jesteście zwycięzcami, bo zdecydowaliście się od siebie wymagać – powiedział Andrzej Juszczak, wizytator Kuratorium Oświaty w Łodzi i członek komisji konkursowej, przypominając apel Jana Pawła II do młodzieży wypowiedziany na Jasnej Górze w 1983 roku i powtórzony cztery lata później na Westerplatte: „Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali”.

Uczestników konkursu powitali także ksiądz Marcin Wojtasik, przewodniczący Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej Łódzkiej oraz Romana Cybulska, wizytator, pomysłodawczyni i ogólnopolski koordynator konkursu.

Punktualnie o 12 uczniowie przystąpili do rozwiązywania testu. Mieli na to 100 minut. Wyniki eliminacji wojewódzkich poznamy 14 marca. Uczniowie, którzy otrzymają najwyższą liczbę punktów, wezmą udział w finale ogólnopolskim 18 maja.