Z uwagi na pandemię zajęcia dodatkowe zostały zawieszone.