Finał Konkursu „Nasze Dziedzictwo’ Czwarty raz już  w siedzibie Katolickich Szkół SPSK przy ulicy Nałkowskiej 2 odbył się finał Konkursu Historyczno-Religijnego „NASZE DZIEDZICTWO”. Tym razem z racji setnej rocznicy odzyskania niepodległości temat konkursu brzmiał: ”Drogi do niepodległości”. Konkurs Historyczno – Religijny jest przedsięwzięciem tematycznym organizowanym przez Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitarnej Łódzkiej i Katolickie Gimnazjum im. Świętej Faustyny Kowalskiej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Łodzi w porozumieniu z Muzeum Tradycji Niepodległościowej. Patronat nad konkursem sprawuje Arcybiskup Metropolita Łódzki. Wojewódzką Komisję Konkursową powołuje Łódzki Kurator Oświaty. W konkursie mogą brać udział uczniowie siódmych klas szkół podstawowych oraz  drugich i trzecich klas gimnazjalnych. Tematyka i zakres chronologiczny konkursu obejmował w tym roku dzieje Polski od konfederacji barskiej z lat 1768-1792 do pokoju ryskiego w 1921 roku. Konkurs składał się z trzech etapów: szkolny – polegał na napisaniu pracy na jeden z trzech tematów, drugi etap polegał na wykazaniu się wiedzą historyczną w trakcie pisemnego testu. Do trzeciego, ostatniego etapu zakwalifikowanych zostało 11 uczniów z siedmiu szkół województwa łódzkiego. W skład czteroosobowej komisji wojewódzkiej wchodzili: pani Romana Cybulska – przedstawiciel Łódzkiego Kuratora Oświaty,  ksiądz Marcin Wojtasik – przedstawiciel Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitarnej Łódzkiej,  pan Sebastian Adamkiewicz -przedstawiciel Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, pani Genowefa Pieszyńska – przedstawiciel Katolickiego Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Świętej Faustyny Kowalskiej w Łodzi. W ostatnim etapie uczniowie udzielali ustnych odpowiedzi na pytania obejmujące wiedzę zawartą w literaturze konkursowej. Laureatami zostali uczniowie z sześcioma najwyższymi wynikami. Finalistami zostali uczniowie, którzy uzyskali pięć kolejnych najwyższych wyników. Tytuł laureata otrzymały następujące osoby z naszej szkoły
  1. Adam Krogulecki z Katolickiego Gimnazjum SPSK w Łodzi
  2. Jan Żaczek z Katolickiego Gimnazjum SPSK w Łodzi
Tytuł finalisty otrzymali następujący uczniowie z naszych szkół: Krzysztof Domagała i Piotr Gajda z Katolickiej Szkoły Podstawowej SPSK  w Łodzi Po ogłoszeniu wyników głos zabrali przedstawiciele jury, którzy podsumowali wyniki konkursu. Nagrody: książkowe nowości historyczne, koszulki patriotyczne, pen-drive, okolicznościowe kalendarze  ufundowali: Kuratorium Oświaty w Łodzi, Katolickie Gimnazjum SPSK  w Łodzi, Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Łódzkiej oraz Muzeum Tradycji Niepodległościowej. Laureaci i finaliści konkursu otrzymali punkty, które będą brane pod uwagę przy rekrutacji do szkół. Oprawę muzyczną konkursu przygotowali nauczyciele i uczniowie Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia z ulicy Nałkowskiej 2.    

Agnieszka Domagała