Od pewnego czasu w klasie III a można otrzymać medal „Super Ucznia” . Uczniowie przez cały tydzień mogą dostać od wychowawczyni niebieskie kartki. Można je zdobyć za różne dobre zachowania. Kto w danym tygodniu otrzyma ich najwięcej, jest „Super Uczniem” i przez cały tydzień w szkole nosi medal. Do tej pory w klasie III a były tylko „Super Uczennice”. Czekamy na „Super Ucznia”. Pomysłodawczynią tego projektu jest pani Kamila Malczewska  – wychowawczyni klasy III a.  

Agnieszka Domagała