W wigilię Wszystkich Świętych jak co roku przypominamy sobie o naszych świętych patronach lub ulubionych świętych. Każdy z nas zapewne ma takiego opiekuna, do którego się  modli, prosi o wstawiennictwo w różnych życiowych sprawach.W tym roku młodsi uczniowie przebrali się za swoich patronów. Dziewczęta najczęściej przebierały  się za Maryję. Chłopcy wybierali najczęściej franciszkanów lub rycerzy. Każde dziecko jednak znało historię swojego świętego.

Agnieszka Domagała