KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA SPSK KATOLICKIE GIMNAZJUM SPSK KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPSK  
DATA TREŚĆ PODSTAWA PRAWNA
3 WRZEŚNIA 2018 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno wychowawczych Rozp. MEN z 18. 04. 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
5   WRZEŚNIA 2018 Wspomnienie Świętej Matki Teresy z Kalkuty Rok liturgiczny
18  WRZEŚNIA 2018 Wspomnienie Świętego Stanisława Kostki Rok liturgiczny
5 PAŹDZIERNIKA 2018 Wspomnienie Świętej Faustyny Kowalskiej Rok liturgiczny
14 (u nas 12 X) PAŹDZIERNIKA 2018 Dzień Edukacji Narodowej ślubowanie uczniów klas I Ustawa o Systemie Oświaty
 LISTOPAD  2018 Próbne matury wewnątrzszkolne Plan pracy szkoły
GRUDZIEŃ  2018  Termin będzie podany później Warsztaty adwentowe w ramach programu wychowawczego szkoły Dzień Patronalny SPSK 8 XII Program formacyjny SPSK
GRUDZIEŃ 2018 Próbne egzaminy gimnazjalne Plan pracy szkoły
23 – 31 GRUDNIA 2018 Zimowa przerwa świąteczna Rozp. MEN z 18. 04. 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
     
6 STYCZNIA 2019 Udział w Marszu Trzech Króli ulicami Łodzi Rok liturgiczny
11 – 24 LUTEGO 2019 Ferie zimowe Rozp. MEN z 18. 04. 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
20 LUTEGO 2019 Wspomnienie Świętych Dzieci z Fatimy Rok liturgiczny
MARZEC Termin wyznaczony przez Wydział Katechetyczny będzie podany  później Rekolekcje wielkopostne   Ustawa o Systemie Oświaty
10, 11, 12 KWIETNIA 2019 Egzamin Gimnazjalny Rozp. MEN z 30. 04. 2007 r.
15, 16, 17 KWIETNIA 2019 Egzamin Ósmoklasisty Rozp. MEN z 30. 04. 2007 r.
15, 16, 17 KWIETNIA 2019 Dni wolne od zajęć dydaktycznych dla klas I – VII Szkoły podstawowej Rozp. MEN z 5. 10. 2010 r.
18 – 23  KWIETNIA 2019 Wiosenna przerwa świąteczna Rozp. MEN z 18. 04. 2002 r.
26 KWIETNIA 2019 Zakończenie zajęć w klasach III L.O. Rozp. MEN z 18. 04. 2002 r.
2 MAJA 2019 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych Rozp. MEN z 5. 10. 2010 r.
6, 7, 8 MAJA 2019 Egzaminy maturalne pisemne,  obowiązkowe Rozp. MEN z 30. 04. 2007 r. w sprawie przeprowadzania egzaminów
6, 7, 8 MAJA  2019 Dni wolne od zajęć dydaktycznych dla klas I – II licealnych Rozp. MEN z 5. 10. 2010 r.
     
9 – 22 MAJA 2019 Pozostałe części egzaminu maturalnego   Rozp. MEN z 30. 04. 2007 r. w sprawie przeprowadzania egzaminów
 CZERWIEC 2019 Pielgrzymka Szkół SPSK na Jasną Górę Program formacyjny SPSK
20 CZERWCA 2019 Boże Ciało Rok liturgiczny
21 CZERWCA 2019 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych Rozp. MEN z 11. 08. 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
22 CZERWCA – 31 SIERPNIA 2019 Ferie letnie Rozp. MEN z 18.04. 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego