REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH IM. ŚW. DZIECI Z FATIMY

Rekrutacja do Szkoły odbywa się na podstawie Karty zgłoszenia złożonej w sekretariacie szkoły w godzinach od 8:00 do 15:00  lub elektronicznie na adres: lodz@spsk.info.pl

Zgłoszenia do szkoły przyjmowane są do 30 kwietnia 2022 r.

Od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2022 r. odbędą się rozmowy dyrektora szkoły z rodzicami i kandydatami. Termin rozmowy będzie ustalany telefonicznie przez sekretariat szkoły.

10 maja 2022 r. po weryfikacji złożonych dokumentów przez Komisję rekrutacyjną  zostanie ogłoszona lista przyjętych kandydatów.

SZKOŁA OFERUJE

 1. Bezpłatną naukę.

 2. Wychowanie oparte na wartościach chrześcijańskich i nauce Kościoła Katolickiego.

 3. Miłą, rodzinną atmosferę.

 4. Indywidualizację procesu nauczania i wychowania oraz wspomaganie rodziców w ich trosce o integralny rozwój dziecka.

 5. Kształtowanie poczucia tożsamości kulturoweJ, narodowej i historycznej.

 6. Budowanie postawy opartej na prawdzie, szacunku do drugiego człowieka, odpowiedzialności za siebie i innych, poczucia dobra wspólnego.

 7. Jednolite stroje szkolne – mundurki.

 8. Drugi język obcy od klasy IV (do wyboru język niemiecki, francuski lub hiszpański)

 9. Naukę pływania na basenie dla klas I-III.

 10. Zajęcia przygotowujące do egzaminów zewnętrznych.

 11. Świetlicę szkolną czynną w godzinach od 7:00 do 17:00.

 12. Możliwość korzystania z ciepłego posiłku – obiad.

 13. Pomoc specjalistyczną:

 • zajęcia logopedyczne, rewalidacyjne, korekcyjno – kompensacyjne, integracji sensorycznej, terapii ręki,

 • pomoc pedagoga,

 • pomoc psychologa,

 • gimnastykę korekcyjną.

 1. Zajęcia wspomagające zgodne z potrzebami uczniów.

 2. Zajęcia rozwijające zdolności i zainteresowania uczniów:

 • robotyka,

 • taniec,

 • szachy,

 • teatr szkolny,

 • koło dziennikarskie,

 • zajęcia sportowe – SKS,

 • koło plastyczne.

 1. Kontakt i przepływ informacji poprzez e-dziennik

 2. Sale lekcyjne wyposażone w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne.

Uczniowie wykazujący się uzdolnieniami muzycznymi mają możliwość nauki w Niepublicznej Szkole Muzycznej I stopnia Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich działającej w tym samym budynku.

Szkoła umożliwia naukę gry na wielu instrumentach między innymi:

fortepian, flet, gitara, skrzypce, wiolonczela, klarnet, saksofon.