Klasa ogólnodostępna z możliwością wyboru przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym:
– język polski, historia, wiedza o społeczeństwie lub język angielski
Drugim językiem nowożytnym jest język hiszpański lub język niemiecki (do wyboru).
https://nabor.pcss.pl/lodz/szkolaponadpodstawowa/Info/104133

 

Klasa ogólnodostępna z możliwością wyboru przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym:
– biologia, chemia, język angielski.
Drugim językiem nowożytnym jest język hiszpański lub język niemiecki (do wyboru).
https://nabor.pcss.pl/lodz/szkolaponadpodstawowa/Info/104133

 

Klasa ogólnodostępna z możliwością wyboru przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym:
– matematyka, informatyka, język angielski lub geografia.
Drugim językiem nowożytnym jest język hiszpański lub język niemiecki.
https://nabor.pcss.pl/lodz/szkolaponadpodstawowa/Info/104133