Technik informatyk to osoba zajmująca się projektowaniem, budowaniem, utrzymywaniem i konfigurowaniem systemów informatycznych oraz sieci komputerowych. Jest to zawód wymagający wiedzy technicznej oraz umiejętności analitycznych.

Głównym zadaniem technika informatyka jest instalowanie i konfigurowanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, takiego jak systemy operacyjne, aplikacje biurowe, narzędzia programistyczne, systemy baz danych itp. Technik informatyk zajmuje się także naprawą i konserwacją sprzętu komputerowego oraz rozwiązywaniem problemów związanych z sieciami komputerowymi.
Ponadto technik informatyk może zajmować się projektowaniem stron internetowych, tworzeniem baz danych, a także udzielaniem wsparcia technicznego dla użytkowników systemów informatycznych. Może również pełnić rolę administratora systemów, zajmując się zarządzaniem użytkownikami, nadzorowaniem dostępu do danych oraz konfiguracją systemów zabezpieczeń.
Wymagania dotyczące pracy technika informatyka to przede wszystkim znajomość systemów operacyjnych, sieci komputerowych, programowania oraz podstawowych narzędzi biurowych. Ważne są także umiejętności analityczne, rozwiązywania problemów oraz pracy w zespole.
Technik informatyk może pracować w firmach informatycznych, działach IT w różnych firmach, a także w jednostkach administracji publicznej. Zawód ten cieszy się dużym zainteresowaniem na rynku pracy ze względu na rozwijającą się informatyzację różnych dziedzin życia oraz dynamiczny rozwój technologii komputerowych.

https://nabor.pcss.pl/lodz/szkolaponadpodstawowa/Info/104134

 

Technik logistyk to osoba zajmująca się planowaniem, organizowaniem oraz koordynowaniem procesów związanych z przepływem towarów i informacji w firmie.Głównym zadaniem technika logistyka jest zapewnienie odpowiedniego poziomu zaopatrzenia firmy w surowce, części, materiały oraz produkty gotowe, przy minimalizowaniu kosztów i optymalizacji procesów logistycznych. Technik logistyk odpowiada także za kontrolowanie stanów magazynowych oraz koordynację transportu towarów.Ponadto technik logistyk może zajmować się projektowaniem i optymalizacją procesów logistycznych, analizą danych oraz planowaniem zapotrzebowania na surowce i materiały. Może również pełnić rolę specjalisty ds. obsługi klienta, zajmując się koordynacją dostaw i realizacją zamówień.Wymagania dotyczące pracy technika logistyka to przede wszystkim znajomość metod i technik planowania i organizowania procesów logistycznych, umiejętności analityczne, komunikacyjne i organizacyjne. Ważne są także umiejętności obsługi oprogramowania magazynowego i logistycznego, a także znajomość przepisów dotyczących transportu i magazynowania.Technik logistyk może pracować w firmach produkcyjnych, handlowych, spedycyjnych, magazynowych, a także w jednostkach administracji publicznej. Zawód ten cieszy się dużym zainteresowaniem na rynku pracy ze względu na rozwijającą się globalizację rynków oraz potrzebę optymalizacji procesów logistycznych w firmach.

https://nabor.pcss.pl/lodz/szkolaponadpodstawowa/Info/104134