Od wielu lat w szkole podstawowej funkcjonuje schola dziecięca prowadzona przez panią Anetę Bartłomiejczyk – Siuto. Dziewczynki, które pięknie śpiewają zapraszamy do zespołu.
TAGS:schola
0

Agnieszka Domagała