W sierpniu sekretariat czynny jest następująco:
  • 26,29-31 lipca – godz.9.00-12.00
  • 1 sierpnia – 17 sierpnia-sekretariat zamknięty
Ważne sprawy należy przekazać na portierni.
  • 19 sierpnia – 24 sierpnia- godz. 9.00-12.00
  • od 26 sierpnia sekretariat czynny w godzinach 9.00-15.00
 
0

Agnieszka Domagała