Ze względu na pandemię w tym roku dyplomy dla stypendystów Prezesa Rady Ministrów przekazano dyrektorom szkoły. W naszych szkołach za rok szkolny 2019  /2020  stypendium otrzymali  następujący uczniowie:

Justyna Golicka- uczennica 3-letniego liceum

Kinga Świstak – uczennica 4- letniego liceum

Nazar Mykola Smazhyla – uczeń 5- letniego technikum

 

Jesteśmy dumni z naszych uczniów.

.