Do podania należy dołączyć zaświadczenie od lekarza POZ o braku przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej. Sprawdzenie predyspozycji do nauki (badanie słuchu i predyspozycji dziecka do kształcenia muzycznego) odbędzie się w drugiej połowie maja 2020 Badanie predyspozycji zostanie poprzedzone spotkaniami przygotowawczymi, połączonymi z pokazami instrumentów. O terminie spotkań będziemy zawiadamiać po zakończeniu przyjmowania podań.  

podanie o przyjęcie