19 września odbyło się szkolenie Rady Pedagogicznej SPSK w Wierzbiu koło Kutna. Uczestniczyli w nim nauczyciele z różnych diecezji i szkół prowadzonych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich.Uczestniczyli w nim również nauczyciele ze szkół SPSK w Łodzi. Prelegentami byli: ksiądz Łukasz Śnieć -„Kim jest człowiek?” i ks. Albert Wołkiewicz „Personalizm w edukacji”. Na szkoleniu pani prezes Maria Chodkiewicz przekazała akt mianowania s.Nadii. Nasza nauczycielka pani Agnieszka Forzpańczyk  sporządziła notatkę graficzną z obu wykładów.    

Agnieszka Domagała