W tym roku szkolnym uczniowie z naszej szkoły bardzo dobrze napisali egzamin ósmoklasisty.

Matematyka, język angielski-staninn bardzo wysoki

( 8 stanin na 9)

Średnia szkoły z języka polskiego-69,13

JĘZYK POLSKI DLA SZKOŁY STANIN 6 -WYŻEJ ŚREDNI

 

MATEMATYKA

ŚREDNIA KRAJOWA 55%

 

Średnia szkoły z MATEMATYKI-69,24%

 

 

MATEMATYKA DLA SZKOŁY STANIN 8-BARDZO WYSOKI

.

JĘZYK ANGIELSKI

ŚREDNIA KRAJOWA 66%

 

Średnia szkoły z języka ANGIELSKIEG0 – 80,21%

 

JĘZYK ANGIELSKI DLA SZKOŁY STANIN 8-BARDZO WYSOKI

 

Cieszymy się z sukcesów dzieci, gratulujemy nauczycielom, uczniom i rodzicom.