Pani Agnieszka Sobolewska zorganizowała wystawę -prac uczniów klas VII. Jej temat brzmiał: „Leonardo da Vinci w przekazie współczesnym”

Agnieszka Domagała