Udało się! Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego wyraził zgodę na współpracę Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego SPSK  w Łodzi i Uniwersytetu Łódzkiego. Owocem tej współpracy będą zajęcia z retoryki prowadzone cyklicznie przez wykładowcę katedry Historii Języka Polskiego panią doktor Anettę Gajdę. Będą one odbywać się w naszej szkole dwa razy w miesiącu.Ostatnie zajęcia odbędą się w gmachu Uniwersytetu Łódzkiego-Wydział Filologiczny i połączone będą z oprowadzeniem po uczelni. W zajęciach uczestniczyć będą wszyscy uczniowie  liceum i chętni i zdolni uczniowie ósmej klasy szkoły podstawowej.

Agnieszka Domagała