Nowa sytuacja, nowe, trudne wyzwania.W inny niż zwykle sposób odbyło się w tym roku szkolnym zakończenie roku uczniów klasy trzeciej Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im.Błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty w Łodzi.

Połączyliśmy się na platformie Office 365, by uroczyście, choć inaczej, podziękować uczniom za trud ich nauki.W uroczystości uczestniczyli dyrektor Marek Woźniak, wicedyrektor Ewa Woźniak, wicedyrektor i wychowawczyni klasy Agnieszka Domagała i ojciec Tomasz Szok-  opiekun duchowy szkoły. Po odczytaniu fragmentu ewangelii i słowie pana dyrektora ostatni raz odczytano listę obecności i „wirtualnie”pokazano dyplomy absolwenta i nagrody.Pan dyrektor podziękował uczniom za pracę, zaufanie i życzył, wszystkiego co piękne, dobre i Boże.Ojciec Tomasz pobłogosławił wszystkich na ten trudny czas matur.

Po odbiór świadectw uczniowie zaproszeni zostali indywidualnie do szkoły, by uszanować zasady sanitarne wprowadzone podczas pandemii.