Jak zwykle uczniowie  naszej szkoły muzycznej złożyli nam przepiękne życzenia. W czasie pandemii, kiedy nauka online jest trudna, a w szkole muzycznej niewyobrażalnie trudna, młodzi muzycy –  uczniowie i absolwenci naszej szkoły  dzięki zdolnościom technicznym pani Doroty Stery przygotowali kolędę. Każdy zagrał w domu swoją wersję instrumentalną, a potem…z tego powstała całośc.

 

I jak tu nie wierzyć w cuda.. Wszak to Bożę Narodzenie..

https://lodzspsk-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/w_galach_lodz_spsk_pl/Ee2nh5IjqU1Ily2v4Mz-FiABDE0KNbaBx3Er2FJyRfv7yA?e=Bo1aiU