„Milion dzieci modli się na różańcu”

uczniowie z Katolickich Szkół SPSK w Łodzi modlą się o pokój na świecie.

 

W piątek 18 października 2019 r. po raz kolejny dzieci z wielu krajów świata modliły  się na różańcu w intencji pokoju w ramach międzynarodowej akcji modlitewnej “Milion dzieci modli się na różańcu”. W Polsce akcję tę koordynuje Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie.

Pomysł tej kampanii modlitewnej powstał w 2005 roku w stolicy Wenezueli, Caracas, podczas modlitwy różańcowej dzieci na zajęciach religii. Wychowawczyni opiekująca się grupą powiedziała wówczas: „Wyobraźmy sobie, jakby to było cudownie, gdyby tak milion dzieci modliło się równocześnie na różańcu. Wówczas świat na pewno by się odmienił na lepsze”.

To zdanie wypowiedział św. o. Pio, który stwierdził, że „gdyby milion dzieci modliło się na różańcu, wówczas świat napełniłby się pokojem”. Tak rozpoczęła się akcja Milion dzieci modli się na różańcu. Konferencja Episkopatu Wenezueli wydała wkrótce zgodę na rozpoczęcie ogólnokrajowej akcji świeckich katolików związanych z „Ruchem Szensztackim” oraz Centralnym Komitetem Wenezuelskich Katolików (Consejo Nacional de Laicos Venezuela).

W tym roku szkolnym tę akcję modlitewną podjęły szkoły prowadzone przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich. W  łódzkich szkołach Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, mających siedzibę w budynku przy ulicy Nałkowskiej 2, przygotowania spotkania modlitewnego podjął się pan dyrektor Marek Woźniak.

18 października o godzinie 9.00 na sali gimnastycznej zgromadziło się ponad 400 uczniów z trzech szkół :  Katolickiej Szkoły Podstawowej SPSK im. Błogosławionych Dzieci z Fatimy, Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego SPSK im. Błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty i Technikum SPSK im. Świętej Faustyny Kowalskiej. Różaniec prowadził ojciec Tomasz Szok – franciszkanin – opiekun duchowy szkół. Dzieci i młodzież bardzo chętnie angażowały się w modlitwę. Wspólnota szkolna błagała Matkę Bożą o wyproszenie pokoju na świecie.

Z tej okazji Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich podarowało młodszym uczniom szkoły książkę „Wszystko o ..różańcu”.

 

W Katolickiej Szkole Podstawowej  SPSK w Łodzi  modlitwa różańcowa jest żywa. Patronami szkoły podstawowej są  Święte Dzieci z Fatimy, którym Matka Boża poleciła modlić się o pokój dla całego świata. Realizując Jej prośbę, modlimy się na różańcu. Codziennie w październiku na porannym spotkaniu odmawiamy jedną tajemnicę różańca. Na pamiątkę ślubowania nowi uczniowie dostają Pismo Święte i różaniec. Już od kilku lat prowadzone jest w  niej Szkolne Koło Różańcowe. Na jednej z przerw chętne dzieci i młodzież z różnych klas i szkół gromadzą się w kaplicy szkolnej i odmawiają dziesiątek różańca. Uczestniczą w tej modlitwie dyrektorzy szkół Ewa i Marek Woźniak, którzy od początku prowadzą to koło. Dzieci dostają też specjalne książeczki, w których umieszczają naklejki – znak obecności na różańcu.

Mamy nadzieję, że 18 października na stale będzie w naszych szkołach jako dzień modlitwy różańcowej o pokój na całym świecie.