Katolickie Liceum Ogólnokształcącego SPSK im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty

Biologia:

mgr Wanda Wesołowska

Chemia:

mgr Magdalena Sobańska

Edukacja dla bezpieczeństwa:

mgr Jarosław Borkowski

Fizyka:

mgr Anna Walacz

Geografia:

mgr Agnieszka Forzpańczyk (wychowawca klasy 1b )

Historia:

mgr Anna Kaniowska

mgr Wojciech Klimkiewicz

Historia i społeczeństwo:

mgr Wojciech Klimkiewicz

Informatyka:

mgr inż. Andrzej Wiśniewski

Język angielski:

mgr Mariola Golicka

mgr Anna Krawiec-Czarczyk

Język hiszpański:

mgr Robert Campos

mgr Ewa Rajnert

Język niemiecki:

mgr Wioleta Pieszyńska

Język polski:

mgr Agnieszka Domagała

mgr Anna Kaniowska (wychowawca klasy 1a)

mgr Aleksandra Prośniewska(wychowawca klasy 2 liceum)

Matematyka:

mgr Aneta Przybysiak

mgr Małgorzata Syryńska

Podstawy przedsiębiorczości:

mgr Jarosław Borkowski

Religia:

 Tomasz Szok OFM

Wiedza o kulturze:

mgr Małgorzata Zakolska

Wiedza o społeczeństwie:

mgr Wojciech Klimkiewicz

Wychowanie do życia w rodzinie:

mgr Agnieszka Błażejewska

Wychowanie fizyczne:

 mgr Karol Chmielewski

mgr Krystian Kaczmarski

mgr Lidia Durys

Pedagog szkolny:

mgr Agnieszka Krystjanik

Psycholog szkolny:

mgr Gabriela Wiklak

Filozofia:

Marzenna Lewandowska