Katolickie Liceum Ogólnokształcącego SPSK im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty

Biologia:

mgr Krystyna Wypchło

Chemia:

mgr Anna Jurczyk (wychowawca klasy 1LO)

Edukacja dla bezpieczeństwa:

mgr Jarosław Borkowski

Fizyka:

mgr Anna Walacz

Geografia:

mgr Agnieszka Forzpańczyk

Historia:

mgr Anna Kaniowska (wychowawca klasy 4 LO)

mgr Wojciech Klimkiewicz

Historia i teraźniejszość:

mgr Wojciech Klimkiewicz

Informatyka:

mgr inż. Wojciech Gałach

Język angielski:

mgr Monika Białecka

Język hiszpański:

dr Katarzyna Wojtysiak – Wawrzyniak

Język niemiecki:

mgr Wioleta Pieszyńska

Język polski:

mgr Anna Kaniowska

mgr Aleksandra Prośniewska

mgr Ewa Żaczek

Matematyka:

mgr Aneta Przybysiak (wychowawca klasy 3 a)

Podstawy przedsiębiorczości:

mgr Jarosław Borkowski

Religia:

ks. . dr Marcin Pawłuszewicz

Wychowanie fizyczne:

 mgr Karol Chmielewski

mgr Lidia Durys

mgr Justyna Nowak

Wychowanie do życia w rodzinie:

mgr Małgorzata Prokaryn

Pedagog specjalny:

mgr Maciej Strumiłło

Psycholog szkolny:

mgr Katarzyna Przybyła

Filozofia:

 mgr Aleksandra Prośniewska

Doradztwo zawodowe:

mgr Magdalena Więckowska

Nauczyciel współorganizujący zajęcia edukacyjne:

   mgr   Renata Heidrich