Technikum SPSK im. Świętej Faustyny Kowalskiej 

Nauczyciele:

Biologia:

mgr  Ewa Włodarczyk

Chemia:

mgr Anna Jurczyk

Podstawy przedsiębiorczości

mgr Magdalena Więckowska

Filozofia

mgr Aleksandra Prośniewska

Fizyka:

mgr Anna Walacz

Geografia

mgr Agnieszka Forzpańczyk

Historia:

mgr Wojciech Klimkiewicz (wychowawca klasy III T)

Informatyka:

mgr Emilia Kopańska

mgr Wojciech Gałach

Język angielski:

mgr Monika Białecka(wychowawca klasy I T) 

Język hiszpański:

dr Katarzyna Wojtysiak – Wawrzyniak

Język niemiecki:

mgr Wioleta Pieszyńska

Język polski:

mgr Agnieszka Domagała

mgr Aleksandra Prośniewska

                                                                                                                                      mgr Ewa Żaczek

Matematyka:

mgr  Marianna Bień

mgr Aneta Przybysiak

Religia:

 mgr o. Tomasz Górka OFM

Wiedza o społeczeństwie:

mgr Wojciech Klimkiewicz

Wychowanie fizyczne:

mgr Karol Chmielewski

mgr Justyna Nowak

                                                                                                                                           Biblioteka:

mgr Agnieszka Sobolewska

Pedagog specjalny:

mgr Maciej Strumiłło

Psycholog:

mgr Agata Kempa

Przedmioty zawodowe

mgr Magdalena Bialobłocka

mgr Marcin Pińkowski

mgr inż. Wojciech Gałach (wychowawca klasy II T)

mgr Emilia Kopańska

Doradztwo zawodowe

mgr Magdalena Więckowska (wychowawca klasy IV T, VT )

język polski dla cudzoziemców:

mgr Monika Białecka