Technikum SPSK im. Świętej Faustyny Kowalskiej 

Nauczyciele:

Biologia:

mgr  Ewa Włodarczyk

Chemia:

mgr Anna Jurczyk

Edukacja dla bezpieczeństwa/ Podstawy przedsiębiorczości

mgr Jarosław Borkowski

Filozofia

mgr Marzenna Lewandowska (wychowawca klasy II a T)

Fizyka:

mgr Anna Walacz

Geografia

mgr Agnieszka Forzpańczyk

Historia:

mgr Wojciech Klimkiewicz (wychowawca klasy IV b T)

Informatyka:

mgr Emilia Kopańska

Język angielski:

mgr Monika Białecka

Język hiszpański:

dr Katarzyna Wojtysiak – Wawrzyniak

Język niemiecki:

mgr Wioleta Pieszyńska

Język polski:

mgr Agnieszka Domagała

                                                                                                                                      mgr Ewa Żaczek

Matematyka:

mgr  Marianna Bień

mgr Aneta Przybysiak

Religia:

mgr Marzenna Lewandowska

Wiedza o społeczeństwie:

mgr Wojciech Klimkiewicz

Wychowanie fizyczne:

mgr Karol Chmielewski

mgr Justyna Nowak

                                                                                                                               Wychowanie do życia w rodzinie:

mgr Małgorzata Prokaryn

Biblioteka:

mgr Agnieszka Sobolewska

Pedagog specjalny:

mgr Maciej Strumiłło

Psycholog szkolny:

mgr Katarzyna Przybyła

Przedmioty zawodowe

mgr Magdalena Bialobłocka

mgr Maciej Jabłoński

mgr inż. Wojciech Gałach (wychowawca klasy I a)

mgr Emilia Kopańska

Doradztwo zawodowe

mgr Magdalena Więckowska (wychowawca klasy III a, IV a)