•   Dyrektor: mgr Marek Woźniak
 • Wicedyrektor: mgr Izabela Wiechno
 • Nauczyciele:
 • Altówka: mgr Dorota Stera
 • Audycje muzyczne: mgr Dorota Stera mgr Gabriela Wiklak
 • Chór: mgr Dorota Stera mgr Gabriela Wiklak
 • Flet: mgr Aleksandra Ławrynowicz-Drewek mgr  Urszula Kubacka- Telinga
 • Fortepian: mgr Ewa Błaszczyk mgr Grzegorz Deruba mgr Weronika Łubisz mgr Nana Ulańska mgr Izabela Wiechno
 • Gitara: mgr Sebastian Adamiak dr Marek Ulański
 • Klarnet: mgr Mariusz Grzelak
 • Kształcenie słuchu: mgr Dorota Stera mgr Gabriela Wiklak
 • Pianiści akompaniatorzy: mgr Grzegorz Deruba mgrNana Ulańska mgr Izabela Wiechno
 • Rytmika: mgr Anna Sadowiak
 • Saksofon: mgr Mariusz Grzelak
 • Skrzypce: mgr Barbara Solnica mgr Paweł Więckowski
 • Wiolonczela: mgr Elżbieta Werbelska mgr Zbigniew Werbelski
 • Zespoły instrumentalne: mgr Dorota Stera