Dyrektor szkoły

mgr Izabela Wiechno

Nauczyciele:

Altówka:
mgr Dorota Stera

Audycje muzyczne:
mgr Dorota Stera

mgr Magdalena Więckowska

mgr Gabriela Wiklak

Chór:
mgr Dorota Stera
mgr Gabriela Wiklak

mgr Magdalena Więckowska

Flet:
mgr Aleksandra Ławrynowicz-Drewek
mgr  Urszula Kubacka-   Telinga

Fortepian:

mgr Grzegorz Deruba
mgr Nana Ulańska
mgr Izabela Wiechno

Gitara:
mgr Sebastian Adamiak
dr Marek Ulański

Klarnet:
mgr Mariusz Grzelak

Kształcenie słuchu:
mgr Dorota Stera
mgr Gabriela Wiklak

mgr Magdalena Myjak

mgr Magdalena Więckowska

Pianiści akompaniatorzy:
mgr Grzegorz Deruba
mgr Nana Ulańska
mgr Izabela Wiechno

Rytmika:
mgr Magdalena Gotlib-Pęchra

Saksofon:
mgr Mariusz Grzelak

Skrzypce:
lic. Maria Okońska

Wiiolonczela

mgr Magdalena Kitel-Malec

Trio fletowe

mgr Urszula Kubacka-Telinga

Zespół instrumentalny:
mgr Dorota Stera