REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2024 / 2025

KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH IM. ŚW. DZIECI Z FATIMY

Rekrutacja do Szkoły odbywa się na podstawie Karty zgłoszenia złożonej w sekretariacie szkoły w godzinach od 8:00 do 16.00  lub elektronicznie na adres: lodz@spsk.info.pl

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

W 2024/2025 roku szkolnym zamierzamy utworzyć dwie klasy pierwsze:

 

 • 1A- z zajęciami szachowymi

 • 1B

 

OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY

 

 • Język angielski w klasach I-VIII

 • JĘZYK HISZPAŃSKI W RAMACH ZAJĘĆ DODATKOWYCH W KLASACH I

 • Drugi język obcy już od IV klasy szkoły podstawowej (do wyboru: niemiecki, hiszpański i francuski)

 • Bezpłatna nauka pływania na basenie dla klas I-III.

 • Zajęcia rytmiki i terapii ręki w klasach I-III

 • ZAJĘCIA LOGOPEDII DLA DZIECI Z WADAMI WYMOWY.

 • Zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty z polskiego, matematyki, angielskiego

 • Świetlica szkolna czynna w godzinach od 7:00 do 17:00.

 • Możliwość korzystania z ciepłego posiłku – obiad.

 • Możliwość korzystania z projektów: „Szklanka mleka”, „ Warzywa i owoce w szkole”

 • Jednolite stroje szkolne – mundurki.

 • Kontakt i przepływ informacji poprzez e-dziennik

 • Sale lekcyjne wyposażone w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne.

 • Szafki dla uczniów.

 

Pomoc specjalistyczna:

 • zajęcia logopedyczne, rewalidacyjne, korekcyjno – kompensacyjne, integracji sensorycznej, terapii ręki,

 • pomoc pedagoga,

 • pomoc psychologa,

 • gimnastyka korekcyjna.

 • Zajęcia wspomagające zgodne z potrzebami uczniów.

 

Zajęcia rozwijające zdolności i zainteresowania uczniów:

 

 • robotyka,

 • kodowanie,

 • taniec,

 • szachy,

 • teatr szkolny,

 • koło dziennikarskie,

 • zajęcia sportowe – SKS,

 • koło plastyczne.

 • CHÓR SZKOLNY

 

Uczniowie wykazujący się uzdolnieniami muzycznymi mają możliwość nauki 

 w Niepublicznej Szkole Muzycznej I stopnia

Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im.świętej urszuli ledóchowskiej

działającej w tym samym budynku.

 

Szkoła umożliwia naukę gry na wielu instrumentach takich jak:

fortepian, flet, gitara, skrzypce, wiolonczela, klarnet, saksofon.