Niepubliczna Szkoła Muzyczna SPSK I stopnia w Łodzi

Nauczyciele:

Altówka:

mgr Dorota Stera

Audycje muzyczne:

mgr Magdalena Gotlib-Pęchra

mgr Dorota Stera

mgr Gabriela Wiklak 

mgr Magdalena Więckowska

Wiedza o muzyce:

mgr Magdalena Myjak

Chór:

mgr Dorota Stera

mgr Magdalena Myjak

mgr Gabriela Wiklak

                                                                                                                                  mgr Magdalena Więckowska

                                                                                                                                                     Flet:

mgr Aleksandra Ławrynowicz-Drewek

mgr Urszula Kubacka – Telinga

Fortepian:

mgr Grzegorz Deruba

mgr Nana  Ulańska

Fortepian i akompaniament:

mgr Grzegorz Deruba

mgr Nana Ulańska

mgr Izabela Wiechno

Gitara:

mgr Sebastian Adamiak

dr Marek Ulański

Klarnet:

mgr Mariusz Grzelak

Kształcenie słuchu:

mgr Magdalena Gotlib – Pęchra

mgr Dorota Stera

mgr Magdalena Więckowska

mgr Gabriela Wiklak

Rytmika:

mgr Magdalena Gotlib – Pęchra

Saksofon:

mgr Mariusz Grzelak

Skrzypce:

 mgr Weronika Ciuksza

Wiolonczela:

mgr Magdalena Kittel-Malec

Zespół instrumentalny:

mgr Dorota Stera