Niepubliczna Szkoła Muzyczna SPSK I stopnia w Łodzi

Nauczyciele:

Altówka:

mgr Dorota Stera

Audycje muzyczne:

mgr Dorota Stera

mgr Gabriela Wiklak 

mgr Magdalena Więckowska

lic.Marek Walczak

Chór:

mgr Dorota Stera

lic.Marek Walczak

mgr Gabriela Wiklak

Flet:

mgr Aleksandra Ławrynowicz-Drewek

mgr Urszula Kubacka – Telinga

Fortepian:

mgr Grzegorz Deruba

mgr Nana  Ulańska

mgr Izabela Wiechno

Fortepian i akompaniament:

mgr Grzegorz Deruba

mgr Nana Ulańska

mgr Izabela Wiechno

Gitara:

mgr Sebastian Adamiak

dr Marek Ulański

Klarnet:

mgr Mariusz Grzelak

Kształcenie słuchu:

mgr Anna Sadowiak

mgr Dorota Stera

mgr Magdalena Więckowska

lic.Marek Walczak

mgr Gabriela Wiklak

Rytmika:

mgr Anna Sadowiak

Saksofon:

mgr Mariusz Grzelak

Skrzypce:

mgr Barbara Solnica

Wiolonczela:

mgr Elżbieta Werbelska

mgr Zbigniew Werbelski

Zespół:

mgr Dorota Stera