Niepubliczna Szkoła Muzyczna SPSK I stopnia w Łodzi

Nauczyciele:

Altówka:

mgr Dorota Stera

Audycje muzyczne:

mgr Dorota Stera

mgr Gabriela Wiklak

mgr Magdalena Więckowska

Chór:

mgr Dorota Stera

mgr Gabriela Wiklak

Flet:

mgr Aleksandra Ławrynowicz-Drewek

mgr  Przemysław Wiśniewski

Fortepian:

mgr Ewa Błaszczyk

mgr Grzegorz Deruba

mgr Weronika Łubisz

mgr Monika Ulańska

mgr Izabela Wiechno

Fortepian i akompaniament:

mgr Grzegorz Deruba

mgr Monika Ulańska

mgr Izabela Wiechno

Gitara:

mgr Sebastian Adamiak

dr Marek Ulański

Klarnet:

mgr Mariusz Grzelak

Kształcenie słuchu:

mgr Anna Sadowiak

mgr Dorota Stera

mgr Magdalena Więckowska

mgr Gabriela Wiklak

Rytmika:

mgr Anna Sadowiak

Saksofon:

mgr Mariusz Grzelak

Skrzypce:

mgr Barbara Solnica

mgr Paweł Więckowski

Wiolonczela:

mgr Elżbieta Werbelska

mgr Zbigniew Werbelski

Zespół:

mgr Gabriela Wiklak

mgr Magdalena Więckowska