Pracownicy sekretariatu:

Izabela Bobrowska

Beata Leśnikowska

Pracownicy obsługi szkolnej:

Mieczysław Chwał

Grzegorz Grzelak

Adam Jóźwiak

Jerzy Jóźwiak

Wiesława Lipowska

Mirosława Płocka

Emilia Reszelewska

Halina Stokowska

Emilia Suplicka

Gabriela Pawelus