Pracownicy sekretariatu:

Izabela Bobrowska

Beata Leśnikowska

Pracownicy obsługi szkolnej:

Mieczysław Chwał

Adam Jóźwiak

Jerzy Jóźwiak

Mirosława Płocka

Emilia Reszelewska

Gabriela Pawelus

Józef Siemiński

Łukasz Pijewski

Pielęgniarka szkolna:

Katarzyna Kępińska