Święte Dzieci Fatimskie – Hiacynta i Franciszek Marto, to rodzeństwo z Portugalii, żyjące na początku XX wieku. Dzieci wraz z kuzynką Łucją dos Santos zajmowały się wypasem owiec na wzgórzach i polach Fatimy.

13 maja 1917 roku objawiła im się Matka Boża, prosząc o modlitwę różańcową, przede wszystkim o pokój na świecie i w intencji grzeszników. Maryja objawiała się dzieciom każdego trzynastego dnia miesiąca aż do 13 października 1917 roku. Przekazała im trzy tajemnice dotyczące ich samych i losów świata. Pierwsza tajemnica ukazuje wizję piekła, do którego idą dusze grzeszników.
W drugiej tajemnicy fatimskiej Maryja przepowiedziała także wybuch i nieszczęścia II wojny światowej, wystąpienie głodu na rozległych obszarach świata, rozpoczęcie prześladowań Kościoła i znieważanie osoby papieża. Prosiła o poświęcenie Rosji swemu Niepokalanemu Sercu i o przyjmowanie Komunii Świętej wynagradzającej w pierwsze soboty każdego miesiąca.

Treść trzeciej tajemnicy fatimskiej ujawnił dopiero publicznie Jan Paweł II 26 czerwca 2000 r., była w niej mowa o „cierpiącym biskupie w bieli”, co Papież uznał za zapowiedź zamachu na Placu świętego 13 maja 1981 r.

Dziesięcioletni wówczas Franciszek, siedmioletnia Hiacynta i nieco starsza Łucja starali się wypełniać prośby „Pięknej Pani”. Dzieci odmawiały różaniec, podejmowały dobrowolne umartwienia. Franciszek był spokojnym, wrażliwym, uczuciowym chłopcem. Lubił rozmyślać i medytować. Po objawieniach jego duchowość pogłębiła się przez umiłowanie Boga. Zmarł, przyjąwszy I Komunię Świętą, mając zaledwie 11 lat.

Hiacynta również była przepełniona modlitwą. Swoje cierpienia ofiarowała za pokój na świecie i w intencji Ojca Świętego. Zmarła po długiej chorobie w wieku 10 lat.

Łucja była najstarszym z trojga dzieci, które były świadkami objawień maryjnych. Kiedy dorosła, wstąpiła do zakonu karmelitanek bosych.

Rodzeństwo zostało pochowane w Bazylice Matki Bożej Różańcowej w Fatimie. W 2006 obok doczesnych szczątek dzieci spoczęło ciało trzeciej wizjonerki, karmelitanki bosej, Łucji dos Santos.

W miejscu objawień wyrosło największe w Europie sanktuarium maryjne odwiedzane przez miliony pielgrzymów. „Zawsze czułem wsparcie codziennego daru jej modlitwy, zwłaszcza w trudnych momentach prób i cierpienia” – pisał papież Jan Paweł II. 13 maja 2000 r. w Fatimie ogłosił Hiacyntę i Franciszka błogosławionymi, a papież Benedykt XVI rozpoczął proces beatyfikacyjny Łucji. W 2017 r. w setną rocznicę objawień, papież Franciszek kanonizował Hiacyntę i Franciszka, ogłaszając ich świętymi Kościoła Katolickiego.

„Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.” (Mt 8,13)