Pracownicy sekretariatu:

Izabela Bobrowska

Beata Leśnikowska

Pracownicy obsługi szkolnej:

Mieczysław Chwał

Agnieszka Andrzejczak

Grzegorz Gierach

Sylwia Kraszewska

Wiesława Lipowska

Gabriela Pawelus

Mirosława Płocka

Halina Stokowska

Emilia Suplicka

 

     Pielęgniarka szkolna:

Ewa Grabska

                                      

 

                                

   

R