PATRON - Święta Faustyna Kowalska

[vc_row][vc_column css=”.vc_custom_1523620756112{border-top-width: 3px !important;border-right-width: 3px !important;border-bottom-width: 3px !important;border-left-width: 3px !important;padding-top: 25px !important;padding-right: 25px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 25px !important;background-color: #c6f2ff !important;border-left-color: #1e73be !important;border-left-style: ridge !important;border-right-color: #1e73be !important;border-right-style: ridge !important;border-top-color: #1e73be !important;border-top-style: ridge !important;border-bottom-color: #1e73be !important;border-bottom-style: ridge !important;border-radius: 25px !important;}”][vc_column_text]

„Nie znajdzie ludzkość uspokojenia, dopóki nie zwróci się z ufnością do miłosierdzia mojego” (Dz. 300)

Święta Faustyna Kowalska znana jest dziś na całym świecie jako Apostołka Bożego Miłosierdzia i wielka mistyczka Kościoła. Urodziła się 25 sierpnia 1905 roku we wsi Głogowiec, w parafii Świnice Warckie. W tamtejszym kościele parafialnym p.w. św. Kazimierza została ochrzczona 27 sierpnia 1905r., otrzymując imię Helena. Od dzieciństwa wyróżniała się pobożnością i zamiłowaniem do modlitwy, posłuszeństwem oraz wielką wrażliwością na ludzką biedę.

W siódmym roku życia usłyszała głos Boga wzywający ją do doskonalszego życia. Wezwanie to nabrało wymowy dopiero, gdy miała 18 lat. Przynaglona wizją cierpiącego Chrystusa i słowami wyrzutu: „Dokąd cierpiał będę i dokąd mnie zwodzić będziesz?”(Dz.90) decyduje się wstąpić do klasztoru. 1 sierpnia1925 roku przekracza bramę klasztoru Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Warszawie, przyjmując imię Maria Faustyna.

Zawierza się całkowicie Jezusowi i wiernie wykonuje Jego zalecenia. Całe życie siostry Faustyny koncentrowało się na konsekwentnym dążeniu do coraz pełniejszego zjednoczenia z Bogiem i na ofiarnej współpracy z Jezusem w dziele ratowania dusz. Chrystus udzielił Siostrze Faustynie wiele łask, a nawet mistycznych przeżyć; obdarzył ją darem kontemplacji, objawień, wizji. Wybrał ją do przekazania Kościołowi i światu orędzia Miłosierdzia Bożego.

Misja św. Faustyny to przede wszystkim głoszenie prawdy wiary objawionej w Piśmie Świętym o miłości miłosiernej Boga do każdego człowieka, nawet największego grzesznika oraz wypraszanie Miłosierdzia Bożego przez praktykę nowych form kultu, które Pan Jezus jej przekazał: obraz Jezu ufam Tobie, Koronka do Miłosierdzia Bożego, Święto Miłosierdzia Bożego, Godzina Miłosierdzia Bożego oraz szerzenie Miłosierdzia Bożego. Codzienne praktykowanie miłosierdzia, droga życia duchowego zaprowadziła siostrę Faustynę do szczytów świętości.

Dla współczesnego świata jest niedoścignionym wzorem do naśladowania w życiu codziennym. Głębię jej duchowego życia odsłania Dzienniczek. Daje on obraz głębokiego zjednoczenia jej duszy z Bogiem, wielkiego udzielenia się Boga jej duszy oraz jej wysiłków i zmagań na drodze ku chrześcijańskiej doskonałości. Siostra Faustyna zmarła mistycznie zjednoczona z Bogiem 5.10.1938 roku. Beatyfikowana 18 kwietnia 1993 r. Kanonizowana 30 kwietnia 2000 r.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]