REKRUTACJA  NA ROK SZKOLNY  2024/2025

Karty zgłoszenia do szkoły muzycznej można złożyć:

w formie elektronicznej  na adres muzyczna@lodz.spsk.pl 

lub osobiście  w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00-16.00

W temacie korespondencji proszę wpisać : „Rekrutacja”
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 785 754 000

Zaświadczenie od  lekarza POZ o braku przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej prosimy dostarczyć w terminie, w którym będzie to możliwe, przed zakończeniem całego procesu rekrutacyjnego.

Karta zgłoszenia

Karta zgłoszenia do szkoły muzycznej 2024-25

 

 

 

O terminie sprawdzania uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry powiadomimy telefonicznie z przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Dla kandydatów przeprowadza się badanie przydatności, które polega na:

 1. Sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie,
  ze szczególnym uwzględnieniem słuchu wysokościowego, słuchu analitycznego (harmonicznego), pamięci muzycznej, poczucia rytmu oraz predyspozycji fizycznych do gry na wybranym instrumencie;
 2. Wykonaniu przez wszystkich kandydatów takich samych zadań:
  – zaśpiewaniu przygotowanej piosenki,
  – powtórzeniu głosem dźwięków i krótkich zwrotów melodycznych,
  – zaśpiewaniu brakującego dźwięku kończącego frazę muzyczną,
  – powtórzeniu klaskaniem krótkich przebiegów rytmicznych.

Zajęcia prowadzone są w klasach:

 • Fortepianu,
 • Skrzypiec,
 • Altówki,
 • Wiolonczeli,
 • Fletu,
 • Klarnetu,
 • Saksofonu,
 • Gitary.

W miarę zainteresowania będziemy proponować naukę na innych instrumentach.

Kształcenie odbywa się w cyklach:

 • Cykl 6-letni dla dzieci, w wieku od 6 do 9 lat, umożliwiający naukę gry na: fortepianie, skrzypcach, wiolonczeli, gitarze lub klarnecie, saksofonie i flecie.
 • Cykl 4-letni dla dzieci i młodzieży, w  wieku od  8 do 16 lat, umożliwiający naukę gry na: wiolonczeli, gitarze, klarnecie, saksofonie i flecie.

 

 Przedmioty w cyklu 6-letnim:

– klasy I-III:

 • instrument (2×30 minut tygodniowo),
 • kształcenie słuchu i rytmika (3×45 minut tygodniowo),

– klasy IV-VI:

 • instrument (2×45 minut tygodniowo),
 • kształcenie słuchu (2×45 minut tygodniowo),
 • zajęcia zespołowe (2×45 minut tygodniowo) – chór, orkiestra lub zespół kameralny,
 • fortepian dodatkowy (1×30 minut w klasach V-VI),
 • zespoły instrumentalne

Przedmioty w cyklu 4-letnim:

– klasa I:

 • instrument (2×45 minut tygodniowo),
 • kształcenie słuchu (2×45 minut tygodniowo),

– klasa II-IV:

 • instrument (2×45 minut tygodniowo),
 • kształcenie słuchu (2×45 minut tygodniowo),
 • audycje muzyczne (1×45 minut tygodniowo),
 • zajęcia zespołowe (2×45 minut tygodniowo) – chór, orkiestra lub zespół kameralny,
 • fortepian dodatkowy (1×30 minut w klasach V-VI),
 • zespoły instrumentalne.