Zachęcamy do zapoznania się zasadami rekrutacji

dla poszczególnych szkół:

Katolickiej Szkoły Podstawowej SPSK,

Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego SPSK,

Technikum SPSK,

Niepublicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia SPSK

oraz karty zgłoszenia do pobrania.