Klasy VII ,VIII  uczestniczyły w programie profilaktycznym „Archipelag skarbów”.  Młodzież z radością i zaangażowaniem brała udział w zajęciach  zaproponowanych przez prowadzących.W trakcie zajęć można było dowiedzieć się, jak radzić sobie z różnymi zachowaniami zarówno swoimi , jak i cudzymi. Program wychowuje do odpowiedzialności miłości, przyjaźni. Jest bardzo atrakcyjny, jeśli chodzi o formę. Młodzież była zaangażowana, aktywnie uczestniczyła w zajęciach. W ramach programu przewidziane jest także spotkanie z rodzicami.