Wielki sukces naszego ucznia Artura Izydorczyka. Uczeń naszej szkoły podstawowej i szkoły muzycznej wybrany został do jednej z głównych ról w musicalu „Nędznicy”. Wcieli się „śpiewająco”w rolę Gavroche. Spektakl jest wystawiany w Teatrze Muzycznym w Łodzi.

Artur będzie pracował z  nauczycielami ze szkoły muzycznej panią Dorotą Sterą i panem Mariuszem Grzelakiem.Gratulujemy, jesteśmy dumni!