Jak co roku 18 maja-w rocznicę urodzin Karola Wojtyły –  w archikatedrze łódzkiej sprawowana została  przez biskupa Marka Marczaka msza święta w intencji uczestników, organizatorów konkursu „Papież Słowianin” i  wszystkich, którzy przyczynili się do popularyzacji nauczania Jana Pawła II.  Msza święta odprawiana w tym dniu to swoiste dziękczynienie za dar  osoby Jan Pawła II. W tej uroczystości brali również udział nasi finaliści : Konstancja Kaźmierska, Kamil Janas, Patrycja Klepacz, Piotr Zajączkowski wraz z nauczycielką, która ich przygotowała do tego konkursu – panią Marzenną Lewandowską.

Kolejny raz poproszono naszą szkołę o przygotowanie oprawy muzycznej i liturgicznej tej uroczystości. Tym razem nad  przygotowaniem muzycznym czuwała pani Izabela Wiechno – wicedyrektor  Niepublicznej Szkoły Muzycznej  I stopnia SPSK.

Uroczystość uświetnił chór szkoły muzycznej – prowadzony przez panią Dorotę Sterę i panią Gabrielę Wiklak.

Chórowi towarzyszył zespół instrumentalistów złożony z nauczycieli i uczniów szkoły muzycznej: pani dyrektor Izabeli Wiechno, pani Doroty Stery,  absolwentki szkoły muzycznej Barbary Stefańskiej oraz uczennic Antoniny Urbańczyk, Zuzanny Wujek, Zuzanny Wojciechowskiej

Uroczystość zakończyło wspólne wykonanie”Barki” – ulubionej pieśni Jana Pawła II. Chórowi szkolnemu tym razem akompaniowali uczniowie z najwyższych klas szkoły muzycznej : Krzysztof Domagała (gitara), Maciej Kłosiński (klarnet )

Po śpiewie nastąpiło  uroczyste złożenie kwiatów pod  pomnik Jana Pawła II.