W tym roku w naszych szkołach nauczyciele języka polskiego zorganizowali trzyetapowy konkurs ortograficzny.

I etap-wszyscy pisali „wielkie dyktando” na sali gimnastycznej

II etap-przeszli do niego ci, którzy popełnili najmniej błędów ortograficznych-kolejne,trudniejsze dyktando

III etap-najlepsi musieli się również wykazać znajomością reguł ortograficznych.

Konkurs przeprowadzono w trzech kategoriach wiekowych:

-uczniowie z klas IV – VI

-uczniowie z klas VII – gimnazjum

-uczniowie z liceum

Czekamy na wyniki.