13 marca 2019 roku w Auli Czerwonej Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów z terenu województwa łódzkiego. W roku szkolnym 2017/18 stypendium takie otrzymała uczennica drugiej klasy Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im.Błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty w Łodzi. Marysia w ubiegłym roku szkolnym uzyskała najwyższą średnią ocen na świadectwie ukończenia pierwszej klasy liceum, była najlepszą uczennicą naszego liceum. Jest to uczennica, która wyróżnia się kulturą osobistą, postawą chrześcijańską. Jest absolwentką naszego gimnazjum . Marysiu, gratulujemy, jesteśmy z Ciebie dumni.