NEWSLETTER

NEWSLETTER  – 2.

 

Trwają próby i ustalenia ze szkołami!

Przygotowania do premiery i do kolejnych pokazów spektaklu pt. „Teatr w ogniu pytań” idą pełną parą. W tej chwili w Łodzi trwa drugi i ostatni cykl prób. Łódzkie Gimnazjum im. Św. Faustyny Kowalskiej jest „producentem wykonawczym” widowiska, oznacza to, że na tej szkole spoczywa główny ciężar bezpośrednich przygotowań. Łódzka premiera zaplanowana jest na 18. października, początek o 11:20 w Sali gimnastycznej, która na ten moment zamieni się w salę teatralną, a ta (kolejno) w… restaurację, zakład fotograficzny, kino, komnatę księcia Janusza Radziwiłła, itd… a także w salę wykładową, gdyż spektakl – jak już wiadomo – ma charakter edukacyjny, czyli ma uczyć, bawiąc. Autorzy widowiska mówią, że chcieliby, aby wiedza zawarta w kolejnych scenach spektaklu „wchodziła do głów w sposób niezauważalny”. Jest to chyba zgodne ze współczesnymi światowymi trendami w edukacji.

Reżyser przeprowadził już pierwsze próby z uczennicami i uczniami trzeciej klasy gimnazjalnej, którzy zostaną zaproszeni do udziału w kilku scenach widowiska. W zasadzie – sceny z udziałem publiczności powinny być improwizowane, ale łódzka premiera zostanie nagrana „w skali 1 : 1”, czyli „z kawałka”, czyli – od A do Zet. A więc, żeby nagranie poszło bez zakłóceń i sprawnie, trzeba młodych aktorów nieco (ale tylko „nieco”) przygotować.   

Jednocześnie trwają uzgodnienia techniczne ze szkołami, w których spektakl będzie prezentowany po łódzkiej premierze. Tak więc teraz głównym zadaniem, wymagającym szczególnej uwagi od wszystkich zaangażowanych osób i Szkół, będzie staranne przygotowanie organizacyjnej wizyty zespołu teatralnego. Mamy tu zapewnioną życzliwość Pani Prezes Marii Chodkiewicz i Pani Wiceprezes Agnieszki Chyrzyńskiej (która koordynuje całość zagadnień związanych z „trasą” zespołu artystycznego). Sami artyści zapewniają, że udział Szkół nie będzie uciążliwy i nie wykroczy ponad typowe realizacje szkolnych imprez artystycznych.

 

Gdzie zobaczycie „Teatr w ogniu pytań”?

Po łódzkiej premierze będzie on prezentowany w Szkołach SPSK, w Częstochowie, Czarnym Dunajcu, Opolu (w dniach: 24 – 26 października) i we Włocławku, Wierzbiu oraz w Wieluniu (pomiędzy 5 a 9 listopada). A w grudniu wszystkie Szkoły SPSK otrzymają nagranie wideo zawierające kompletny zapis spektaklu wraz z dokumentalnym materiałem wideo – z prób, rozmów pospektaklowych i spotkań towarzyskich.

 

Kluczowym pojęciem w spektaklu będzie „konwencja”

 

 

Oto Mona Lisa Leonarda da Vinci – inna niż zawsze.

Zgadnijcie – w jakiej konwencji została tu namalowana…?

 

Na zakończenie dzisiejszego Newslettera  

mamy przyjemność zaprezentować jedną z piosenek ze spektaklu. Jest to trawestacja znanego wiersza Stanisława Wyspiańskiego, zaczynającego się od słów: „Teatr mój widzę ogromny…” Później pada w nim stwierdzenie o „wielkich powietrznych przestrzeniach” (nad sceną). Zważywszy, że widowisko edukacyjne „Teatr w ogniu pytań” grany będzie w Sali gimnastycznej, przestrzenie te mogą być jeszcze większe. A teraz wierszyk…

 

NOWY WYSPIAŃSKI czyli NASZE MOTTO

 

Nasz teatr – widzę nieduży…

i przestrzeń jest jakby „nie ta”.

A jako wystrój nam służy:

wazonik, wieszak, serweta…

 

Aktorów trzech, czterech góra –

w tym jeden muzyk (na szczęście).

I atmosferka ponura

wnet pryska! A śmiech brzmi częściej!

 

Bo aktor – to takie jest zwierzę,

co sztukę swą tworzy z niczego:

Ze spóźnień, z nerwów, ze zwierzeń

i wcale nie wstydzi się tego.

 

Więc gramy w każdej konwencji,

jaka nam wpadnie do głowy.

Wystarczy talent i chęci,

by spektakl powstał gotowy!

 

 

Czytajcie naszego Newslettera!

Wkrótce ogłosimy tu konkurs dla przyszłych widzów!

Czekajcie na spektakl z niecierpliwością!

 

Dofinansowano ze środków

Ministra Kultury

i Dziedzictwa Narodowego

pochodzących

z Funduszu Promocji Kultury

 

 

 

 

Dofinansowano ze środków

Ministra Kultury

i Dziedzictwa Narodowego

pochodzących

z Funduszu Promocji Kultury

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oto porojekt naszego plakatu

 teatr w ogniu pytań folder 1811101148#102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Newsletter 1

„TEATR W OGNIU PYTAŃ”

czyli

Wyjątkowe wydarzenie artystyczne

realizowane w roku 2018 w Szkołach SPSK

 

NEWSLETTER  PROJECT 1

 

Drodzy uczniowie, szanowni nauczyciele i dyrektorzy!

Mamy wielki zaszczyt i niekłamaną przyjemność zaprezentować Wam artystyczny Projekt edukacyjny, przygotowywany obecnie w Katolickim Gimnazjum SPSK im. Siostry Faustyny w Łodzi. Projekt zacznie się od zrealizowania spektaklu. Właśnie na ostro trwają próby!

Spektakl adresowany jest:

a) do uczniów trzecich klas gimnazjalnych

 b) do liceów,

c) ostatnich klas szkoły podstawowej,

d) nauczycieli języka polskiego i zajęć artystycznych.

Po łódzkiej premierze (w drugiej połowie października) pojedziemy z tym spektaklem „w Polskę” – czyli do kilku Szkół SPSK (m.in. do Częstochowy, Wielunia; pełną listę Szkół oraz terminy zaproponujemy Wam niebawem i zamieścimy na łamach naszego Newslettera.

Pytania i odpowiedzi: Spektakl nosi tytuł: „Teatr w ogniu pytań”. Rzeczywiście, pytań będzie sporo, a odpowiedzi pozwolą zrozumieć – czym tak naprawdę teatr jest. Zainscenizowana wizyta grupy Aktorów w szkole SPSK – utrzymana w poetyce „próby teatralnej” – będzie rozgrywana pod dyktando Reżysera, przez trójkę Aktorów, Muzyka i obecną tam „przypadkowo” Nauczycielkę.

Akcja, edukacja, żart: Zaprezentujemy Wam rodzaj „lekcji teatralnej”, opartej na współdziałaniu „aktorów” i „widzów”. „Aktorów” i „widzów” piszemy w cudzysłowach, gdyż – dzięki serii oryginalnych pomysłów inscenizacyjnych – publiczność będzie „przenoszona” z jednej sytuacji dramatycznej do drugiej, czynnie uczestnicząc w akcji i poznając „po drodze” ważne zagadnienia z teorii i historii teatru. Już dziś prosimy, żebyście wzbudzili w sobie ochotę i odwagę, by włączyć się w działania sceniczne. Liczymy zwłaszcza na uczestników szkolnych Kół Teatralnych i ich opiekunów.

„Konwencja” – słowo klucz. Zaakcentujemy specyficzne cechy teatru, zwłaszcza konwencje artystyczne, które rządzą sceną, a na koniec poruszymy zagadnienie powinności teatru wobec społeczeństwa. Przecież – weszliśmy w czas obchodów setnej rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę… A więc, jaka będzie (w sumie) konwencja „Teatru w ogniu pytań”…? Odejście od „oficjalnej” relacji pomiędzy sceną a widownią, na rzecz naturalnego, otwartego „kontaktu międzyludzkiego”, zdejmie ze spektaklu charakter sztucznej powagi i trzymania publiczności „na dystans” (co zresztą jest niewykonalne i zbędne w sali gimnastycznej, w której odbędzie się to szkolne wydarzenie).

„Dajemy przedstawienia dla dorosłych i dzieci, studentów, żołnierzy, gospodyń… Dokoła stoją ludzie, przyglądają się, dziwią, śmieją się, kiwają głowami… Ludzie, ludzie, cuda w tej budzie…”

Tadeusz Różewicz

Acha, i jeszcze jedno… Całe widowisko zostanie nagrane w Łodzi i w Częstochowie, powielone na płytach DVD i później rozesłane do wszystkich zainteresowanych placówek SPSK (wraz z dodatkowymi materiałami dydaktycznymi).

Projekt jest finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

KOLEJNE INFORMACJE: Za kilka dni w kolejnej edycji naszego „NEWSLETTERA PROJEKTU”