Pani Agnieszka Forzpańczyk zaproponowała nauczycielom z naszej szkoły uczestnictwo w bardzo ciekawym szkoleniu. Zatytułowała je: „Nie lubię poniedziałków czyli jak poradzić sobie z wypaleniem zawodowym”. Zostali oni zaproszeni do specjalnie przygotowanej pracowni, w której panował klimat sprzyjający miłej atmosferze. Stworzyła ją także prowadząca, która jak zwykle z entuzjazmem prowadziła ciekawe szkolenie. Dziękujemy za ciekawe spędzony czas.

Agnieszka Domagała