Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich jest organizacją pożytku publicznego, która stawia sobie za cel troskę o integralny rozwój osoby ludzkiej,poprzez realizację działalności dydaktycznej,

opiekuńczo – wychowawczej, a w szczególności przez zakładanie i prowadzenie szkół na różnym poziomie kształcenia, w środowiskach wiejskich i miejskich.

Stowarzyszenie prowadzi 119 placówek, w 10 województwach:

  • szkoły podstawowe, w tym integracyjne;
  • licea ogólnokształcące, w tym specjalne;
  • technika,
  • branżowe szkoły I stopnia specjalne,
  • szkoły specjalne przysposabiające do pracy,
  • szkołę muzyczną I stopnia,
  • przedszkola,
  • punkty przedszkolne.

Za swoją działalność Stowarzyszenie zostało laureatem konkursu Pro Publico Bono, organizowanego pod patronatem Prezesa Rady Ministrów.