W tym roku szkolnym realizujemy projekt patriotyczno – religijny „Poznajemy swoje miasto”. W ramach niego zapraszamy różne klasy na wycieczki po Łodzi. Przewodnikiem i koordynatorem projektu jest pani Agnieszka Forzpańczyk. Pierwsza wyprawa po Łodzi zaprowadziła uczniów z klasy ósmej na Stary Cmentarz przy ulicy Ogrodowej. Pani Agnieszka – przewodnik po Łodzi –  oprowadziła nas po wszystkich częściach cmentarza. Opowiedziała nam o znanych łodzianach, którzy zostali pochowani na Ogrodowej. Była to lekcja patriotyzmu, ekumenizmu, architektury, kultury i pamięci..o tych, którzy kiedyś służyli Łodzi.