REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2024 / 2025 do szkoły podstawowej

REKRUTACJA DO SZKOŁY ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE KARTY ZGŁOSZENIA ZŁOŻONEJ W SEKRETARIACIE SZKOŁY W GODZINACH OD 8:00 DO 16.00  LUB ELEKTRONICZNIE NA ADRES: LODZ@SPSK.INFO.PL

 

 

 • 1A- Z ZAJĘCIAMI SZACHOWYMI

 • 1B

 

OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY

 

 • JĘZYK ANGIELSKI W KLASACH I-VIII

 • JĘZYK HISZPAŃSKI W RAMACH ZAJĘĆ DODATKOWYCH W KLASACH I

 • DRUGI JĘZYK OBCY JUŻ OD IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ (DO WYBORU: NIEMIECKI, HISZPAŃSKI I FRANCUSKI)

 • BEZPŁATNA NAUKA PŁYWANIA NA BASENIE DLA KLAS I-III.

 • ZAJĘCIA RYTMIKI I TERAPII RĘKI W KLASACH I-III

 • ZAJĘCIA LOGOPEDII DLA DZIECI Z WADAMI WYMOWY.

 • ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z POLSKIEGO, MATEMATYKI, ANGIELSKIEGO

 • ŚWIETLICA SZKOLNA CZYNNA W GODZINACH OD 7:00 DO 17:00.

 • MOŻLIWOŚĆ KORZYSTANIA Z CIEPŁEGO POSIŁKU – OBIAD.

 • MOŻLIWOŚĆ KORZYSTANIA Z PROJEKTÓW: „SZKLANKA MLEKA”, „ WARZYWA I OWOCE W SZKOLE”

 • JEDNOLITE STROJE SZKOLNE – MUNDURKI.

 • KONTAKT I PRZEPŁYW INFORMACJI POPRZEZ E-DZIENNIK

 • SALE LEKCYJNE WYPOSAŻONE W NOWOCZESNY SPRZĘT I POMOCE DYDAKTYCZNE.

 • SZAFKI DLA UCZNIÓW.

 

POMOC SPECJALISTYCZNA:

 • ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE, REWALIDACYJNE, KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE, INTEGRACJI SENSORYCZNEJ, TERAPII RĘKI,

 • POMOC PEDAGOGA,

 • POMOC PSYCHOLOGA,

 • GIMNASTYKA KOREKCYJNA.

 • ZAJĘCIA WSPOMAGAJĄCE ZGODNE Z POTRZEBAMI UCZNIÓW.

 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZDOLNOŚCI I ZAINTERESOWANIA UCZNIÓW:

 

 • ROBOTYKA,

 • KODOWANIE,

 • TANIEC,

 • SZACHY,

 • TEATR SZKOLNY,

 • KOŁO DZIENNIKARSKIE,

 • ZAJĘCIA SPORTOWE – SKS,

 • KOŁO PLASTYCZNE.

 • CHÓR SZKOLNY

 

UCZNIOWIE WYKAZUJĄCY SIĘ UZDOLNIENIAMI MUZYCZNYMI MAJĄ MOŻLIWOŚĆ NAUKI 

 W NIEPUBLICZNEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH IM.ŚWIĘTEJ URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ

DZIAŁAJĄCEJ W TYM SAMYM BUDYNKU.

 

SZKOŁA UMOŻLIWIA NAUKĘ GRY NA WIELU INSTRUMENTACH TAKICH JAK:

FORTEPIAN, FLET, GITARA, SKRZYPCE, WIOLONCZELA, KLARNET, SAKSOFON.