4 września 2017 roku w kościele pod wezwaniem Świętego Maksymiliana w Łodzi dzieci i młodzież z Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Błogosławionych Dzieci z Fatimy, Katolickiego Gimnazjum im. Świętej Faustyny Kowalskiej, Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty oraz Niepublicznej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Łodzi uroczyście rozpoczęła rok szkolny 2017/18. Podczas mszy świętej sprawowanej przez ojca proboszcza Mariusza Słowika społeczność szkół prosiła o błogosławieństwo na nowy rok szkolny. 

Po mszy świętej uczniowie wraz z nauczycielami i rodzicami udali się do szkoły na dalsze uroczystości. Na sali gimnastycznej zostali przywitani przez dyrektorów szkół:  panią Ewę Woźniak i pana Marka Woźniaka. Gromkimi brawami powitano nowych uczniów, szczególnie klas pierwszych szkoły podstawowej i liceum oraz klasy siódmej. Dyrektorzy Ewa Woźniak i Marek Woźniak gorąco powitali nauczycieli, rodziców i uczniów. Szczególnie ciepło przyjęto nowych uczniów z pierwszych klas szkoły podstawowej i liceum, a także nowo utworzonej klasy siódmej. Przedstawiono również nowego katechetę – opiekuna duchowego naszych szkół ojca Karola Olborskiego. Uroczystość zakończyła się błogosławieństwem udzielonym przez o. Karola. Uczniowie rozeszli się do domów, aby cieszyć się jeszcze ostatnimi chwilami wakacji.

Po południu odbyło się również rozpoczęcie roku uczniów szkoły muzycznej. Pan dyrektor Marek Woźniak wraz panią wicedyrektor Izą Wiechno przywitali nowych uczniów.