2 września 2019 uroczyście rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Najpierw poleciliśmy nasze szkoły, nauczycieli, uczniów, rodziców Panu Bogu, podczas mszy świętej w kościele parafialnym św. Maksymiliana Kolbe.

Potem w murach naszej szkoły z radością zgromadziliśmy się na sali gimnastycznej, gdzie powitani zostali przez dyrekcję szkoły wszyscy uczniowie. Szczególnie miło powitani zostali nowi uczniowie.W tym w szkole podstawowej będą uczyli się uczniowie w trzech klasach.W liceum w dwóch klasach pierwszych będą uczyli się uczniowie, którzy ukończyli szkołę podstawową i gimnazjum. Katolickie Gimnazjum SPSK w Łodzi zostało przekształcone w Technikum SPSK w Łodzi. Będzie można się w nim kształcić w zawodzie: logistyk i informatyk. W technikum w tym roku będą uczyli się uczniowie w dwóch klasach pierwszych.Szczególną troską postarajmy się otoczyć uczniów z Ukrainy, którzy zamierzają kształcić się w naszym technikum.Opiekę nad nimi roztoczyła Fundacja Orła Białego, która pomaga dzieciom z Ukrainy mającym polskie korzenie. Po południu rozpoczęli nowy rok szkolny uczniowie szkoły muzycznej.

Cieszymy się z każdego ucznia i z radością rozpoczynamy rok szkolny.