W dniach 4-5 października w parafii pod wezwaniem Świętej Faustyny w Łodzi zorganizowano I Kongres Świętej Faustyny.Zaproszono wielu znamienitych gości.Prelegentami był między innymi”ksiądz arcybiskup senior Władysław Ziółek (w swoim przemówieniu wspomniał również o naszym gimnazjum i szkolnej kaplicy), ksiądz biskup Ireneusz Pękalski, siostra Elżbieta Siepak, senator  Ryszard Bonisławski, siostra Michalina Rak. Koronce do Bożego miłosierdzia przewodniczył ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś.

Przedstawiciele klas gimnazjalnych i starszych klas szkoły podstawowej uczestniczyli w kongresie, pełniąc rolę wysłanników szkoły, reporterów, którzy przekażą informacje pozostałym uczniom w klasie. Będą  uczestniczyli w panelu dyskusyjnym dotyczącym Świętej Faustyny zorganizowanym na wzór panelu dyskusyjnego na kongresie.

Wśród organizatorów znalazła się Aleksandra Marjańska – absolwentaka naszej szkoły podstawowej,gimnazjum i liceum.