Dzięki staraniom rodziców uczniów ze szkoły podstawowej mogliśmy zaprezentować w szkole wystawę na temat udziału łodzian w dążeniach do niepodległości Polski.Uczniowie starszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum mieli możliwość wysłuchania prelekcji dotyczącej tego tematu.Wystawie i prelekcji  towarzyszył również pokaz mundurów wojskowych.